Ανακουφιστική Φροντίδα

Ψυχολόγος online Χριστίνα Ερατώ Ζυμβραγού στην Σκύδρα
Για τους όρους ευθανασία και υποβοηθούμενη αυτοκτονία υπάρχουν πολλοί ορισμοί, κανένας όμως δεν θα πρέπει να συνδεθεί με «άρνηση» ανώφελης
Ψυχολόγος online Χριστίνα Ερατώ Ζυμβραγού στην Σκύδρα
Δυσκολίες και εμπόδια στην επικοινωνία μπορούν να προκύψουν για διαφορετικούς λόγους στην κάθε (μοναδική) περίπτωση. Η επικοινωνία χρειάζεται συζήτηση και
Ψυχολόγος online Χριστίνα Ερατώ Ζυμβραγού στην Σκύδρα
Ο ορισμός της ανακουφιστικής φροντίδας μας δίνει συνάμα και τον ρόλο της. «Η φροντίδα με επίκεντρο τον ασθενή και την
Ψυχολόγος online Χριστίνα Ερατώ Ζυμβραγού στην Σκύδρα
Με βάση τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (2015), «η ανακουφιστική φροντίδα είναι η επιστήμη η οποία βελτιώνει την ποιότητα ζωής των