Ψυχολόγος online Χριστίνα Ερατώ Ζυμβραγού στην Σκύδρα
Υπηρεσίες

Συνεδρία στην ύπαιθρο

Τη θέση της κλασσικής αυτής ψυχοθεραπείας πλέον έχει έρθει να αντικαταστήσει μια απο τις ψυχοθεραπείες του μέλλοντος, η ψυχοθεραπεία στην ύπαιθρο. Αυτό το είδος της θεραπείας συμβάλλει στην κατανόηση και την αλλαγή της συμπεριφοράς του ανθρώπου ο οποίος έρχεται ταχεία αντιμέτωπος με ερεθίσματα τα οποία καλείται να επεξεργαστεί και να αντιδράσει σε αυτά με πιο γρήγορους ρυθμούς. Ο άξονας άνθρωπος και περιβάλλον, θεωρείτο από πάντα μια ψυχοθεραπευτική σχέση η οποία προσφέρει ευκαιρίες για μάθηση, λύσεις και έντονα συναισθήματα κατάλληλα για τη βελτίωση τόσο της αυτοεικόνας, τους στόχους, όσο και τις κοινωνικές σχέσεις πάντα με την ατομοκεντρική βοήθεια και καθοδήγηση του θεραπευτή.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *