Ψυχολόγος online Χριστίνα Ερατώ Ζυμβραγού στην Σκύδρα
Υπηρεσίες

Ομαδική συνεδρία

Η ουσία της ομαδικής ψυχοθεραπείας βρίσκεται στην ταυτόχρονη και αυτοβούλως συμμετοχή κάποιων ανθρώπων μέσα στον ίδιο χώρο. Σκοπός της Ο.Ψ. είναι να βοηθήσει τα άτομα που συμμετέχουν στην ομάδα αυτή, να βρούνε τον σωστό δρόμο, ενδεχομένως κοινούς στόχους, σεβασμό, την ευκαιρία να ακουστούν και να ακούσουν, ώστε να αντιμετωπίζουν πιο αποτελεσματικά τις συναισθηματικές τους δυσκολίες, και να επιτύχουν την προσωπική τους ανάπτυξη κι αυτογνωσία.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *